• Adhi Sankarar

  Sri Mookambika Ashtakam Lyrics in Tamil

  Sri Mookambika Ashtakam Lyrics in Tamil

  kollur shri mookambika
  kollur shri mookambika

  மூலாம்போருஹ மத்யகோணே விலஸத் பந்தூக ராகோ ஜ்வலாம்
  ஜ்வாலா ஜ்வால ஜிதேந்து காந்திலஹரீம் ஸானந்த ஸந்தாயினீம்
  ஹேலாலாலித நீல குந்தளதராம் நீலோத்பலாம்பாம்சு’காம்
  கொல்லுராதி நிவாஸினீம் பகவதீம் த்யாயாமி மூகாம்பிகாம்

  ஸ்ரீ மூகாம்பிகை அஷ்டகம் பாடல் வரிகள்..

  நமஸ்தே ஜக த் தா த்ரி ஸத் ‍ப் ரஹ்மரூபே
  நமஸ்தே ஹரோபேந்த் ரதா த்ராதி வந்தே
  நமஸ்தே ப்ரபந்நேஷ்டதா நைகத க்ஷே
  நமஸ்தே மஹாலக்ஷ்மி கோலாபுரேஶி (1)

  விதி: க்ருʼத்திவாஸா ஹரிர்விஶ்வமேதத்-
  ஸ்ருʼஜத்யத்தி பாதீதி யத்தத்ப்ரஸித் த ம்
  க்ருʼபாலோகநாதே வ தே ஶக்திரூபே
  நமஸ்தே மஹாலக்ஷ்மி கோலாபுரேஶி (2)

  த்வயா மாயயா வ்யாப்தமேதத்ஸமஸ்தம்
  த் ருʼதம் லீயஸே தே வி குக்ஷௌ ஹி விஶ்வம்
  ஸ்தி தாம் பு த் தி ரூபேண ஸர்வத்ர ஜந்தௌ
  நமஸ்தே மஹாலக்ஷ்மி கோலாபுரேஶி (3)

  யயா ப க்தவர்கா ஹி லக்ஷ்யந்த ஏதே
  த்வயாঽத்ர ப்ரகாமம் க்ருʼபாபூர்ணத் ருʼஷ்ட்யா
  அதோ கீ யஸே தே வி லக்ஷ்மீரிதி த்வம்
  நமஸ்தே மஹாலக்ஷ்மி கோலாபுரேஶி (4)

  புநர்வாக்படுத்வாதி ஹீநா ஹி மூகா
  நராஸ்தைர்நிகாமம் க லு ப்ரார்த் யஸே யத்
  நிஜேஷ்டாப்தயே தேந மூகாம்பி கா த்வம்
  நமஸ்தே மஹாலக்ஷ்மி கோலாபுரேஶி (5)

  யத த் வைதரூபாத்பரப் ரஹ்மணஸ்த்வம்
  ஸமுத்தா புநர்விஶ்வலீலோத் யமஸ்தா
  ததா ஹுர்ஜநாஸ்த்வாம் ச கௌ ரீம் குமாரீம்
  நமஸ்தே மஹாலக்ஷ்மி கோலாபுரேஶி (6)

  ஹரேஶாதி தே ஹோத்த தேஜோமயப்ர-
  ஸ்பு ரச்சக்ரராஜாக் யலிங்க ஸ்வரூபே
  மஹாயோகி கோலர்ஷிஹ்ருʼத்பத் மகே ஹே
  நமஸ்தே மஹாலக்ஷ்மி கோலாபுரேஶி (7)

  நம: ஶங்க சக்ராப யாபீ ஷ்டஹஸ்தே
  நம: த்ர்யம்ப கே கௌ ரி பத் மாஸநஸ்தே நமஸ்தேம்பி கே
  நம: ஸ்வர்ணவர்ணே ப்ரஸந்நே ஶரண்யே
  நமஸ்தே மஹாலக்ஷ்மி கோலாபுரேஶி (8)

  இத ம் ஸ்தோத்ரரத்நம் க்ருதம் ஸர்வதே வை-
  ர்ஹ்ருʼதி த்வாம் ஸமாதா ய லக்ஷ்ம்யஷ்டகம் ய:
  படே ந்நித்யமேஷ வ்ரஜத்யாஶு லக்ஷ்மீம்
  ஸ வித் யாம் ச ஸத்யம் ப வேத்தத்ப்ரஸாதா த் (9)

 • Adhi Sankarar

  கனகதாரா ஸ்தோத்திரம் – Kanagadhara Stotram

  கனகதாரா ஸ்தோத்திரம்

  ஆதிசங்கரர் அருளிய இந்த ஸ்லோகத்தை தினமும் அல்லது செவ்வாய், வெள்ளிக் கிழமைகளில் படித்து மகாலட்சுமியை வழிபட்டால் சகல சவுபாக்கியங்களும் கிடைக்கும்.

  அங்கம் ஹரே:புலகபூஷன மாச்ரயந்தீ
  ப்ருங்காங்கநேவ முகுலாபரணம் தமாலம்
  அங்கீக்ரு தாகில விபூதிரபாங்கலீலா
  மாங்கல்ய தாஸ்து மம மங்கள தேவதாயா: 1

  முக்தா முஹீர்விதததீ வதனே முராரே:
  ப்ரேமத்ரபா ப்ரணிஹிதானி கதாகதானி
  மாலா த்ருசோர் மது கரீவ மஹோத்பலே யா
  ஸாமே ச்ரியம் திசது ஸாகர ஸம்பவாயா:  2

  ஆமீலிதாட்ச மதிகம்ய முதா முகுந்தம்
  ஆனந்த கந்த மநிமேஷ மநங்கதந்த்ரம்
  ஆகேகர ஸ்தித கனீனிக பக்ஷ்ம நேத்ரம்
  பூத்யை பவேன்மம புஜங்க சயாங்கனாயா:  3

  பாஹ் வந்தரே மதுஜித: ச்ரித கெளஸ்துபே யா
  ஹாராவலீவ ஹரிநீலமயீ விபாதி
  காமப்ரதா பகவதோ(அ)பி கடாட்ச மாலா
  கல்யாண மாவஹதுமே கமலாலயாயா: 4

  காலாம்புதாலி லலிதோரஸி கைடபாரே:
  தாராதரே ஸ்புரதியா தடிதங்கநேவ
  மாதுஸ்ஸமஸ்த ஜகதாம் மஹநீய மூர்த்தி
  பத்ராணி மேதிசது பார்கவநந்தநாயா: 5

  ப்ராப்தம் பதம் ப்ரதமத: கலு யத்ப்ரபாவாத்
  மாங்கல்ய பாஜி மதுமாதினி மன் மதேந
  மய்யாபதேத் ததிஹ மந்தர மீக்ஷணார்த்தம்
  மந்தாலஸம் சமகராலய கந்யகாயா: 6

  விச்வாம ரேந்த்ர பதவிப்ரமதா தட்சம்
  ஆநந்த ஹேதுரதிகம் முரவித்விஷோ அபி
  ஈஷந்நிஷீ தது மயிக்ஷண மீக்ஷணார்த்தம்
  மிந்தீவரோதர ஸஹோதர மிந்திராயா:  7

  இஷ்டா விசிஷ்ட மதயோபி யயா தயார்த்ர
  திருஷ்ட்யா த்ரிவிஷ்டபபதம் ஸுலபம் லபந்தே
  திருஷ்டி : ப்ரஹ்ருஷ்ட கமலோதர திப்திரிஷ்டாம்
  புஷ்டிம் க்ருஷீஷ்ட மம புஷ்கர விஷ்டராயா:  8

  தத்யாத் தயாநுபவநோ த்ரவிணாம் புதாரா
  மஸ்மிந்ந கிஞ்சன விஹங்க சிசெள விஷண்ணே
  துஷ்கர்ம கர்மமபனீய சிராயதூரம்
  நாராயண ப்ரணயநீ நயனாம் புவாஹ: 9

  கீர்தேவதேதி கருடத்வஜ ஸீந்தரீதி
  சாகம்பரீதி சசி சேகர வல்லபேதி
  ஸ்ருஷ்டிஸ்திதிப் ப்ரலயகேளிஷு ஸம்ஸ்திதாயா
  தஸ்யை நமஸ்த்ரி புவநைக குரோஸ்தருண்யை!:  10

  ஸ்ருத்யை நமோஸ்து சுபகர்ம பலப்ரஸீத்யை
  ரத்யை நமோஸ்துரமணீய குணார்ணவாயை
  சக்த்யை நமோஸ்து சதபத்ர நிகேதெனாயை
  புஷ்ட்யை நமோஸ்து புருஷோத்தம வல்லபாயை:  11

  நமோஸ்து நாலீக நிபாநநாயை
  நமோஸ்து துக்தோததி ஜன்மபூம்யை
  நமோஸ்து ஸோமாம்ருத ஸோதராயை
  நமோஸ்து நாராயண வல்லபாயை: 12

  நமோஸ்து தேஹேமாம்பூஜை பீடிகாயை
  நமோஸ்து பூமண்டல நாயிகாயை
  நமோஸ்து தேவாதிதயபராயை
  நமோஸ்து சார்ங்காயுத வல்லபாயை:  13

  நமோஸ்து தேவ்யை ப்ருகு நந்தநாயை
  நமோஸ்து விஷ்ணோருரஸி ஸ்திதாயை
  நமோஸ்து லஷ்ம்யை கமலாலயாயை
  நமோஸ்து தாமோதர வல்லபாயை:  14

  நமோஸ்து காந்த்யை கமலேக்ஷணாயை
  நமோஸ்து பூத்யை புவனப்ரஸுத்யை
  நமோஸ்து தேவாதி பிரார்ச்சிதாயை
  நமோஸ்து நந்தாத்மஜ வல்லபாயை: 15

  ஸம்பத் காரணி ஸகலேந்த்ரிய நந்தநானி
  ஸாம்ராஜ்யதான விபவாநி ஸரோருஹாணி
  த்வத் வந்தநானி துரிதா ஹரணோத்யதானி
  மாமேவ மாதரநிசம் கலயந்து மான்யே: 16

  யத்கடாட்ச ஸமுபாஸனாவிதி
  ஸேவகஸ்ய ஸகலார்த்த ஸம்பத்
  ஸந்தனோதி வசனாங்க மானஸை
  த்வாம் முராரிஹ்ருத யேஸ்வரீம்பஜே: 17

  ஸரஸிஜ நிலயே ஸரோஜ ஹஸ்தே
  தவல தமாம்சுக கந்த மால்ய சோபே
  பகவதி ஹரிவல்லபே மநோஜ்ஞே
  த்ரிபுவன பூதிகரி ப்ரஸீத மஹ்யம்: 18

  திக்தஸ்திபி கனக கும்ப முகாவஸ்ருஷ்ட
  ஸ்வர்வாகினி விமலசாரு ஜலாப்லு தாங்கீம
  ப்ராதர் நமாமி ஜகதாம் ஜனனீமசேஷ
  லோகாதி நாதக்ரு ஹிணீம் அம்ருதாப்தி புத்ரீம்: 19

  கமலே கமலாட்ச வல்லபேத்வம்
  கருணாபூர தரங்கிதைரபாங்கை
  அவலோகய மாமநிஞ் சனானாம்
  ப்ரதமம் பாத்ர மக்ருத்ரிமம் தயாயா: 20

  ஸ்துவந்தியே ஸ்துதிபிரமீன் பிரந்வஹம்
  த்ரயீமயீம் த்ரி புவன மாதரம் ரமாம்
  குணாதிகா குருதர பாக்ய பாகினோ
  பவந்தி தே புவி புத பாவிதாசயா:  21

   

   

 • Adhi Sankarar,  Guruvadithaamarai

  Guru Ashtakam Lyrics in Tamil With Meaning

  Guru Ashtakam Lyrics in Tamil With Meaning – குரு அஷ்டகம்

   

  1.சரீரம் ஸுரூபம் ததா கலத்ரம்

  யச:சாரு சித்ரம் தனம் மேருதுல்யம்மிமி

  மனஸ்சேத் ந லக்னம் குரோரங்க்ரிபத்மே

  தத:கிம் தத:கிம் தத:கிம் தத:கிம்

  அழகான சரீரம், அழகான மனைவி, பல விதமான புகழ், மேரு மலை போன்ற செல்வம் இவை அனைத்தும் இருந்தாலும் குருவின் கமலப் பாதங்களில் உன் மனம் ஒன்றாவிட்டால் பிறகு என்ன தான் பயன்? என்ன பயன்? என்ன பயன்?

  2.கலத்ரம் தனம் புத்ரபௌத்ராதி ஸர்வம்

  க்ருஹம் பாந்தவா:ஸர்வ மேதத்ஹிஜாதம் I

  மனஸ்சேத் ந லக்னம் குரோரங்க்ரிபத்மே

  தத:கிம் தத:கிம் தத:கிம் தத:கிம் II

  மனைவி, செல்வம், புத்ரன், பேரன், வீடு, உறவினர்கள், புகழ் வாய்ந்த குடும்பத்தில் பிறப்பு – ஆகியவைகள் அனைத்தும் இருந்தும் குருவின் கமலப் பாதங்களில் உன் மனம் ஒன்றாவிட்டால், பிறகு என்ன பயன்? என்ன பயன்? என்ன பயன்?

  3.ஷடங்காதி வேதோ முகே சாஸ்த்ரவித்யா கவித்வாதி கத்யம் ஸுபத்யம் கரோதிமி மனஸ்சேத் ந லக்னம் குரோ ரங்க்ரிபத்மே தத:கிம் தத:கிம் தத:கிம் தத:கிம் II

  வேதத்தின் ஆறு பகுதிகளிலும் பாண்டித்தியம், நான்கு வேத இலக்கியம் முழுமையும் கரைகண்ட கல்வி, உயர்ந்த இலக்கிய உரை நடை – கவிதை ஆகியவைகளைப் படைக்கும் திறன் – ஆகியவைகள் அனைத்தும் இருந்தும்,குருவின் கமலப் பாதங்களில் உன் மனம் ஒன்றாவிட்டால் பிறகு என்ன பயன்? என்ன பயன்? என்ன பயன்?

  4.விதேசேஷ மான்ய:ஸ்வதேசஷ தன்ய:

  ஸதாசார வ்ருத்தேஷ மத்தோ ந சான்ய: I

  மனஸ்சேத் ந லக்னம் குரோரங்க்ரிபத்மே

  தத:கிம் தத:கிம் தத:கிம் தத:கிம் II

  வெளி நாடுகளில் புகழ், சொந்த நாட்டில் பெரும் செல்வம், நல்லொழுக்கம், கீர்த்தி – ஆகியவைகள் அனைத்தும் இருந்தும் குருவின் கமலப் பாதங்களில் உன் மனம் ஒன்றாவிட்டால் பிறகு என்ன பயன்? என்ன பயன்? என்ன பயன்?

  5.க்ஷமாமண்டலே பூப பூபாலப்ருந்தை:

  ஸதா ஸேவிதம் யஸ்ய பாதாரவிந்தம்மி

  மனஸ்சேத் நலக்னம் குரோ ரங்க்ரிபத்மே

  தத:கிம் தத:கிம் தத:கிம் தத:கிம் II

  இந்தப் பார் முழுவதையும் ஆட்சி செய்யும் அரசர்கள் அனைவரும் உனக்கு சேவை செய்ய உன் பாதங்களில் தவம் கிடந்தாலும், குருவின் கமலப் பாதங்களில் உன் மனம் ஒன்றாவிட்டால் பிறகு என்ன பயன்? என்ன பயன்? என்ன பயன்?

  6.யசோ மே கதம் திக்ஷதானப்ரதாபாத்

  ஜகத் வஸ்து ஸர்வம் கரே யத்ப்ரஸாதாத்மி

  மனஸ்சேத் ந லக்னம் குரோரங்க்ரிபத்மே

  தத:கிம் தத:கிம் தத:கிம் தத:கிம் II

  உன் கொடைத்திறன் காரணமாக உன் புகழ் திக்கெட்டும் பரவி, இந்த உலகத்தில் எதையும் நீ அடையும் திறன் பெற்றிருந்தாலும் குருவின் கமலப் பாதங்களில் உன் மனம் ஒன்றாவிட்டால்,பிறகு என்ன பயன்? என்ன பயன்? என்ன பயன்?

  7.நபோகே நயோகே நவா வாஜிராஜௌ

  நகாந்தா முகே நைவ வித்தேஷ சித்தம்வீ

  மனஸ்சேத் ந லக்னம் குரோ ரங்க்ரிபத்மே

  தத:கிம் தத:கிம் தத:கிம் தத:கிம் II

  சுக போகம், ராஜ்யம், மனைவி, குடும்பம், செல்வம் –ஆகியவைகளில் உன் மனம் ஈடுபடாமல் துறவற மனப்பான்மையில் மூழ்கினாலும், குருவின் கமலப் பாதங்களில் உன் மனம் ஒன்றாவிட்டால்,பிறகு என்ன பயன்? என்ன பயன்? என்ன பயன்?

  8.அரண்யே ந வா ஸ்வஸ்ய கேஹே ந கார்யே

  ந தேஹே மனோ வர்ததே மே த்வநர்க்யேவீ

  மனஸ்சேத் ந லக்னம் குரோரங்க்ரிபத்மே

  தத:கிம் தத:கிம் தத:கிம் தத:கிம் II

  காட்டில் அல்லது வீட்டில் வசித்தாலும், உடலை வருத்திச் செயலில் ஈடுபட்டாலும் அல்லது பெரிய சிந்தனையில் மூழ்கினாலும், குருவின் கமலப் பாதங்களில் உன் மனம் ஒன்றாவிட்டால், பிறகு என்ன பயன்? என்ன பயன்? என்ன பயன்?

  9.குரோ ரஷ்டகம் ய:படேத் புண்யதேஹீ

  யதிர்பூபதி:ப்ரஹ்மசாரீ ச கேஹீவீ

  லபேத் வாஞ்சிதா ர்த்தம் பதம் ப்ரஹ்மஸம்ஜ்ஞம்

  குரோருக்தவாக்யே மனோ யஸ்ய லக்னம்மிமி

  சந்நியாசியாக இருந்தாலும், அரசராக இருந்தாலும், பிரம்மசாரியாக இருந்தாலும், அல்லது கிருஹஸ்தனாக இருந்தாலும், எவரொருவர் குருவின் மூலம் போதிக்கப்பட்ட இந்த ஸ்லோகங்களை மனத்தில் பதிய வைத்து, பாராயணம் செய்கிறார்களோ அவர்கள் விரும்பியதை அடைவார்கள். பிரம்ம பதவியையும் அடைவார்கள்.

 • Adhi Sankarar

  Nirvana Shatakam Lyrics in Tamil

  நிர்வாண ஷடகம் – பாடல் வரிகள் (Nirvana Shatakam Lyrics in Tamil) மற்றும் பொருள் (Nirvana Shatakam Meaning in Tamil)

  மனோ புத்தி அஹங்கார சித்தானி நாஹம்
  ந ச ஷ்ரோத்ரஜிஹ்வே ந ச க்ராண நேத்ரே
  ந ச வ்யோம பூமிர் ந தேஜோ ந வாயுஹு
  சிதானந்த ரூபஹ் ஷிவோஹம் ஷிவோஹம்

  நான் மனமும் அல்ல, புத்தி, அஹங்காரம் அல்லது சித்தமும் அல்ல,
  நான் காதுகளும் அல்ல, தோல், மூக்கு அல்லது கண்களும் அல்ல,
  நான் விண்வெளியும் அல்ல, பூமியும் அல்ல, நெருப்பு, நீர் அல்லது காற்றும் அல்ல,
  நான் விழிப்புணர்வு மற்றும் பேரின்பத்தின் வடிவம்,
  சிவன் நான் சிவமே நான்

  ந ச ப்ராண சங்யோ ந வை பஞ்ச வாயுஹு
  ந வா சப்த தாதுர் ந வா பஞ்ச கோஷ:
  ந வாக் பாணி-பாதம் ந சோபஸ்த்த பாயு:
  சிதானந்த ரூபஹ் ஷிவோஹம் ஷிவோஹம்

  நான் பிராணமும் அல்ல, உடலின் ஐந்து வாயுக்களும் அல்ல,
  நான் உடலின் ஏழு தாதுக்களும் அல்ல, ஐந்து கோசங்களும் அல்ல
  நான் பேச்சிற்கான உறுப்பும் அல்ல, கைகள், கால்கள், பிறப்புறுப்பு அல்லது குதமும் அல்ல
  நான் விழிப்புணர்வு மற்றும் பேரின்பத்தின் வடிவம்,
  சிவன் நான் சிவமே நான்

  ந மே த்வேஷ ராகௌ ந மே லோப மோஹௌ
  ந மே வை மதோ நைவ மாத் சர்ய பாவஹ
  ந தர்மோ ந ச்சார்தோ ந காமோ ந மோக்ஷஹ
  சிதாநந்த ரூபஹ் ஷிவோஹம் ஷிவோஹம்

  என்னுள் வெறுப்பும் விருப்பும் இல்லை, பேராசையும் மதிமயக்கமும் இல்லை
  எனக்குள் பெருமை, கர்வம் அல்லது பொறாமை இல்லை,
  எனக்கு கடமை இல்லை, செல்வம், காமம் அல்லது விடுதலைக்கான ஆசையும் இல்லை,
  நான் விழிப்புணர்வு மற்றும் பேரின்பத்தின் வடிவம்,
  சிவன் நான் சிவமே நான்

  ந புண்யம் ந பாபம் ந சௌக்யம் ந துக்கம்
  ந மந்த்ரோ ந தீர்த்தம் ந வேதா ந யக்ஞஹ
  அஹம் போஜனம் நைவ போஜ்யம் ந போக்தா
  சிதானந்த ரூபஹ் ஷிவோஹம் ஷிவோஹம்

  எனக்கு நல்வினை தீவினை இல்லை, இன்பம் இல்லை துன்பம் இல்லை,
  எனக்கு தேவை மந்திரங்கள் இல்லை, யாத்திரைகள் இல்லை, வேதங்களும் சடங்குகளும் இல்லை,
  நான் அனுபவமோ அனுபவிக்கப்பட்டதோ அல்லது அனுபவித்தவனோ அல்ல,
  நான் விழிப்புணர்வு மற்றும் பேரின்பத்தின் வடிவம்,
  சிவன் நான் சிவமே நான்

  ந மே ம்ருத்யு ஷங்கா ந மேஜாதி பேதஹ
  பிதா நைவ மே நைவ மாதா ந ஜன்மஹ
  ந பன்துர் ந மித்ரம் குரூர் நைவ சிஷ்யஹ
  சிதானந்த ரூபஹ் ஷிவோஹம் ஷிவோஹம்

  எனக்கு மரணம் இல்லை மரண பயமும் இல்லை, சாதி, மதம் இல்லை,
  எனக்கு தந்தையும் இல்லை, தாயும் இல்லை, ஏனென்றால் நான் பிறந்ததுமில்லை,
  நான் உறவினனோ, நண்பனோ, ஆசிரியனோ அல்லது சீடனோ இல்லை
  நான் விழிப்புணர்வு மற்றும் பேரின்பத்தின் வடிவம்,
  சிவன் நான் சிவமே நான்

  அஹம் நிர்விகல்போ நிராகாரோ ரூபோ
  விபுத் வாட்ச்ச ஸர்வத்ர ஸர்வேந்த்ரியானாம்
  ந ச்ச சங்கதம் நைவ முக்திர் ந மேயஹ
  சிதானந்த ரூபஹ் ஷிவோஹம் ஷிவோஹம்

  நான் இருமை இல்லாதவன், என் வடிவம் உருவமற்றது,
  நான் எல்லா இடங்களிலும் இருக்கிறேன், எல்லா புலன்களிலும் பரவியிருக்கிறேன்,
  நான் பற்றுள்ளவனில்லை, சுதந்திரமாகவோ சிறைபிடிக்கப்பட்டவனாகவோ இல்லை
  நான் விழிப்புணர்வு மற்றும் பேரின்பத்தின் வடிவம், சிவன் நான் சிவமே நான்